קרל ריטהאוזן

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

פיקרוטוקסין

"הבא״ ב: האוסה

פחמן, מימן, חנקן דו חמצני

© 2023 by. Dryoyo