ערפאת ג'רדאת

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

סרגל

אתר מורשת עולמית

סערת אסתר

"כנפי העמק"

© 2023 by. Dryoyo