609 לפנה"ס

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

מה יש בקצה הסרגל?

אתר מורשת עולמית

הגמל המעופף ודבשת הזהב

"כנפי העמק"

© 2023 by. Dryoyo