שירת הנוער

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

בַּטְנוּן

יואל

רמתיים צופים

אביה