המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

שבעים בנים

בין דבורה לתולע

© 2023 by. Dryoyo