© 2020 Yoyoram Granit

Tel: 0544566614 | Mail: yoram.granit@gmail.com

זהו דף ההרשמה הסופי והתשלום.

אנא לחצו על כפתור ההרשמה ומלאו את הטופס על כל פרטיו (כדי להבטיח את קבלת הארגז)

התשלום יתבצע בהעברה בנקאית.

תדרשו לצרף לטופס צילום מסך של האסמכתא להעברה, כדי שנוכל להתאים בין התשלום לבין ההורה/ילד - אנא השתדלו ששם המשלם יהיה תואם לשמכם כפי שמילאתם בטופס