נפטון

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

פרומתאוס

סמריום

אירופה

America

טבלה

© 2023 by. Dryoyo