+52-55-5554-5999

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

טרוצקי

פוליו

השולחן הפצוע