הארי פוטר

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

אוזן אוזן

נברן השדה