יהושע חנקין

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

עולש

חורבת סמארה

המעפיל