יהושע חנקין

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

עולש

חורבת סמארה

המעפיל

© 2023 by. Dryoyo