הבצלים והשומים

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

פארן

קברות התאווה

יאיר פינק

© 2023 by. Dryoyo