מורסיה

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

"חוסר הרגישות של רגב"

רומח הדרקון

© 2023 by. Dryoyo