top of page

ברוכים הבאים ״לתיאורית הקשר״. זהו מעין חדר בריחה, בו צריך לצאת מהחדרים השונים ע״י פתרון ״חידה״ לעבר יציאה, ״התשובה הסופית״ ואז לסרט הסיום.

בכל שאלה מופיעים מס׳ מונחים, מצאו (לאחר מחקר באינטרנט) את המונח המשותף הקשור לכל המונחים.
כשיהיו בידכם 4 מונחים חדשים, תוכלו לעבור ״לחדר הביניים״ ולמצוא את המונח הסופי הקשור ל 4 המונחים החדשים. התשובה הסופית היא מונח גם

bottom of page