בדרך לגרנדה, עורבים בהרים

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

קניגסברג

הר זהב

״האל גרבדלוג״

עולה 100 שקל

© 2023 by. Dryoyo