כפתור ופרח

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

גן גורו

שמואל ל״א, י׳

סקיתופוליס

קניון הבזלת