ברוכים הבאים לפירורים
מעין ״שביל פירורי הלחם״, מעין חדר בריחה, בו צריך לצאת מהחדרים השונים ע״י פתרון ״חידה״ לעבר יציאה שהיא ״התשובה הסופית״ ואז לסרט הסיום.

בכל שאלה מופיעים מס׳ מונחים, מצאו (לאחר מחקר באינטרנט) את המונח המשותף הקשור לכל המונחים.
כשיהיו בידכם 4-5 המונחים, תוכלו לעבור ״לחדר הביניים״ ולמצוא את המונח הסופי הקשור ל 4 המונחים החדשים. התשובה הסופית היא מונח גם

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

מונח שני

מונח ראשון

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

גלים

מים

דגים

חוף

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

דוגמה:

שמירה

פרווה

זנב

בן יפונה